1415. 30. marts.


Jens (Ovesen (Jernskæg)), biskop af Odense, vier Henneke Thorkildsen til præst ved Godsted kirke i Odense stift.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxv. iii calendas aprilis scilicet pridie ante paschatos festum Johannes episcopus Otthoniensis Hennechinum Torchilli diaconum[1] Otthoniensis diocesis in parochiali ecclesia Gostæthæ[2] in sacrum presbyteratus ordinem per manuum suarum impositionem titulo patrimonii sui rite et canonice promovit divina illis gratia suffragante.

1. diaconum] diaconium, reg. 2. Gostæthæ] SRD læser Gostædtæ.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.