1415. 16. april. Helsingborg


Kong Erik 7. af Pommern pålægger almuen i Viken at udrede udfareleding i anledning af den forestående krig.

Uddrag efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Kong Erik pålægger almuen i Viken på grund af den forestående krig i lighed med almuen i Danmark og Sverige at udgive fuld udfareleding inden 14 dage efter brevets bekendtgørelse i overenstemmelse med Hans Krøpelins, Jakob Augustins og Fikke Grupendals fastsættelse mod at være fri for selv at drage ud. Datum Helsingeburgh anno dominj mcd quintodecimo. xvjta die mensis aprilis nostro sub secreto.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.