1415. 9. maj. Helsingborg


Bernt Hopper, Hermann Lange og Johann Russenberg kvitterer på vegne af Den tyske Købmand høvedsmanden på Varberg, hr. Aksel Pedersen (Thott), for 24 lødige mark for det bjergede gods, som skipperen Claus v. Klene mistede ud for Halland forgangne vinter. Pengene vil blive udbetalt næstkommende sanktmikkelsdag (29. september) sammen med skibets takkelage og et fad lærred til Claus v. Klene eller hans efterkommere.

Tekst efter A.

Tekst

Allen den jenen de dessen breff zen eddir horen lezen don wy Bernd Hopper Herman Lange vnde Johan Russenberch witlik vnd openbar yn dessem opene vnsem breue dat her Axel Petersson en houetman vnde voget van Wardberch heft vns vornoget to betalende edder syne rechten eruen ver vnde twintich lodige marc van deme gude dat geberget is yn deme wintere negest geleden vd vnde van deme schepe dat dar bleff vnder Halland syde dar de schipher aff geheten is Claus van Klene vnde heft vns gesecht wedder to geuende en vat mit lowende vnd all dat takel des vorscreuen scheppes dat geberget is vnde eem edder den synen dar van geworden is in deme herueste vor sunte Michels dach negest tokomende myt betalinge der vorbenomeden xxiiij lodige marc vns edder vnsen wissen boden an jenegeleie togeringe ♦

Dar wi Bernd Herman vnd Johan vorbenomet vul mechtich van des Dutschen kopmans wegen her Axel Petersson erscreuen vnde syne eruen quijd vnd leddich vnde los laten vnde willen gut wesen vor aller ansprake vnde maninge des vorscreuen gudes de em edder syne rechten eruen yn tokomen tiden dar van schen mach mit rechte vnde danken em vor alle gut vnde gunst ♦

Jn merer bewaringe desser vorscreuene stucke so hebbe wi Bernd Herman vnde Johan Herman Langen jngesegel des wi alle bruken to desser tijt vor dessen bref hengen laten ♦

Gescreuen to Helsingborch na godes bort verthien hundert jar da na in deme viiftienden jare vp vnses heren hemelvart dach.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.