1415. 19. maj.


Henrik Eriksen erklærer at have solgt sin hovedgård Saksdal og en gård i Lindum til Eskil Jakobsen (Basse).

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle mæn thættæ breff ser æller høre hielser iagh Henric Ericsøn kærligh meth gwdh. och kungøre allæ nw æræ och æfterkummæ skall mægh at hawæ saald en skelligh man Eskill Eipsøn met goozs i Nørlyngheret styfth swo swm en howith gardh swm man kallær Saxdall och en gardh i Lyndwm swm nw bore i Pæther Skyth meth allæ there tillægels woth thyrth. swo sum agær och æng och fægang skwff och fiskæwand æntæ wndentakæn och wether kennæs iagh[1] mægh fwlt wærdh til min nwæ wpp at hawæ boren aff then fore screwæn Eskill Eipsøn, ♦

Item swo tilbinner jagh mægh och myn ærwingæ at frii och at frælsæ then fornæwind Eskill Eipsøn hannum och hans ærvingæ thet fornæwindæ gozs aff hwar manzs tiltalæ til ewinleligh at æyæ ♦

Til en statfæsteligh swo hawer iagh myt insægell meth andræ godhæ mæns insegæll swo her Gerith Johanssøn prior i Grinnæsløff Jesse Jwll Jessæ Kaas Pether Doa Pether Niælsøn aff Leem Jessæ Brasæn Palli Pallsøn fore thettæ breff hænget. ♦

Giwet wnder wars herirs aar thwsænd fyrhvnderith wpo thet fæmtandæ wppa pinzæ syndagh. ♦

1. iagh] Gentaget, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.