1415. 26. juni. Roskilde byting


Tingsvidne af Roskilde byting om Jens Jonsens skødning af en gård i Roskilde til Niels Olufsen.

Tekst efter Aa

Tekst

Alle mæn thette breff høre eller see helse wij Iesse Clemensson byfaght i Roskilde Ingwær Anderson Iæyp Pætherson bwrgæmæstere Pæther Iensson Ioon Smith . rathmæn Hæinckæ Mwlæ Clawæs Vlff bymæn i thæn sammesteth . ♦

Thet schal alle mæn witherlight wære swo thee ther nw æræ swosom the thær æræ kommeshullændes aat vndær wor herres aar mcdxv . thæn othændagh næst æffter sanctæ Hiænsædagh ware wij skickegæ vppa Roskildæ bythingh meth flære gothe mæn . oc bæræ wij witnæ om . at Iens Ionssæn skøthe Niglæs Oleffson een syn gardh meth hws oc jordh liggændes westen oc synnæn weth koningæns hærstrædhæ hoos sancti Oleffs gade i sanctæ Hiensæ sagn i Roskilde hwelken gardh swosom ræckær fran gadhen oc til hæræ Mattesson Bægnzsens abældægardh i længæn oc ær treti alnæ i bræthen ♦

Til hwæs things witnæbwrdh waræ inseglæ æræ foræ hængdæ ♦

Giwæt dagh oc aar swosom faræ ær saght ♦

Oversættelse

Alle mænd, der hører eller ser dette brev, hilser vi Jesse Clemensen, byfoged i Roskilde, Ingvar Andersen, Jeppe Pedersen, borgmestre, Peder Jensen, Jon Smed, rådmænd, Henneke Mule, Klaus Ulf, bymænd i den samme stad.

Det skal være vitterligt for alle mænd, såvel de, som nu er til, som de, der vil komme, at i vor Herres år 1415 onsdag efter sankt Hans var vi til stede på Roskilde byting med flere gode mænd, og vi bevidner, at Jens Jonsen skødede Niels Olufsen en gård med hus og jord, der ligger vesten og sønden ved kongens hærstræde ved Sankt Olsgade i sankt Hans sogn i Roskilde; hvilken gård strækker sig fra gaden og til hr. Mads Bentsens abildgård i længden og er tredive alen i bredden.

Til vidnesbyrd om hvilket vore segl er hængt ved.

Givet dag og år som før er sagt.