1415. 26. juni.


Hr. Svend Udsen pantsætter alt sit gods i Gullev, sin lod og del i Nøddelund mark og al sin ret i Bøgeskov mark (Houlbjerg herred) til Ebbe Henneksen.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item her Suend Vdssens pante breff at hand pantsette Ebbe Hennickssen[1] allt hans godz vdj Gudeløff och hans lod och del vdj Nødelund marck och al hans ret j Bøgeskouff marck / ♦

Datum mcdxvo die beatorum Johannis et Pauli : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.