1415. 3. juli. Ågård, Billeberga sogn


Katrine Larsdatter, Lars Jensens hustru, opretter sit testamente til fordel for kirker, klostre og enkelte personer, hvorved bl.a. Skt. Laurentius' kirke i Lund får halvdelen af et stenhus i Malmø, hendes sognekirke, Skt. Oluf kirke, får tre mark skånske penge, klostret i Lund fire grot, hendes skriftefader en sølvske, hendes søster en rød kjortel og hendes søsterdatter en rød kåbe og en hætte.

Tekst efter A.

Tekst

In nomine domini amen Jak Katerinæ Laurenssedoter Laurens Jenssøns hosfrw . thothwærmæn jak ær wanskelich til mit likamæ . thok ær jak meth gwdz hiælp helbrethæ til min siæl . ♦ Tha skikkær jak mit testament aff thet gootz som gwdh hafwer mik læænt j swa danæ mathæ . æfter min kæræ hosbondes wiliæ fornæfnde . ok flere bægges waræ wennærs . ♦

Først tha gifwer jak sancte Laurensse kirke j Lund . eet halfft stenhws liggendes j Malmøghæ . thet som rænter thre lødighæ mark hwilket jak ærfde skællighæ ok rætelighæ æfter <minæ>[1] forældernæ swa som father ok mother som heeth Lasse Skyttæ ok Katerinæ Laurenssæ . meth swa dant skæl at een aartidh scal haldes j sancte Laurensse kirkæ forsagdhæ foræ mik ok minæ forældernæ forde nææst æfter sancte Knwts konnungs dagh . swa at een lødigh mark til aartithæn aff thet forde stenhws landgildæ scal vthgifwis j swa danæ mathæ . at canike sculæ hafwæ thre skillinggrot . vicarii vj grot . til mæssær viii grot . fattight folk viij grot . klokkeræn ij grot ok hwat ther ofwerløpær aff thet forsagdhe stenhws landgildæs halfdeel . thet scal til kirkens bygning ♦

Item gifwer jak minæ soknæ kirkæ sancte Olaffs .iij. mark sconiskæ pænninge . ♦ Item min skriptæ father . hærræ Bendict Jenssøn præst j sylfskeeth . ♦ Item hwart closter j Lund . iiijor grot . ♦ Item frw Benedicte j nwnne closter . j skilling grot . ♦ Item j Landes cronæ closter . bykirkæ ok hæliægesthws hwart iiijor grot . ♦ Item swartæ brøthræ j Hælsingborgh iiijor grot . ♦ Item min søster j røth kiwrtæl . meth een swart ærm . meth smithær . ♦ Item min søsterdoter Æstridh . j røth kobæ ok j hættæ meth smithær

Thættæ ær mit testament . ok ytherstæ wiliæ . hwilket jak befalær . min kæræ hosbonde Laurens Jenssøn . forde ok Pæther Saxthorp awapn foræ at stande til min siæls nyttæ som jak them wæl tiltroor . ok the wilæ andswaræ foræ gwdh . ♦

Til meræ wissæ ok forwaring tha æræ skællighæ mæns jnsiglæ hær foræ hængdæ swa som hær Bendicts min skriptæfathers . hær Pæther j Rethersløff . ok Pæther Saxthorps awapn forde

Datum Agordh in parrochia Billebyærghæ anno domini mo cdo xv crastino visitacionis beate Marie virginis gloriose . ♦

1. <minæ>] sandsynligvis glemt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.