[1415 eller 1417]. 22. juli . Konningsborg


Skrivelse fra hr. Jens (Bondesen) Due (Glob), ridder, til borgmestre og råd i Århus, hvori han meddeler, at Jesse Brun og de andre folk fra Århus, som har gjort tjeneste i kong Erik 7. af Pommerns hær, har opført sig som dannemænd. Da disse nu har fået orlov, beder Jens Due borgmestre og råd i Århus om at sende andre folk med rustning og forplejning.

Tekst

Salute amicali in Domino præmissa.

Wider thet borghmæstere ogh raathmen i Aars ath Jessæ Bruwæn ogh the dandemen som hæræ ære mett hannem aff ethers by hawæ wæræt hære i myn heræs wdbuth som dandemen swa ath jægh ogh allæ the höwetsmen hæære æræ thakkæ thöm pa myn heræs weghne.

Ogh skwl i widæ ath the kwnnæ ecky wæræ hæræ lengher en til syndagh.

Fore thy bether jægh ether pa myn heræ konnynghens weghnæ ogh raather ether höwligh ath i faarlöst wdgöræ annæt folk aff ethers by mett haarnysk och spisæ ogh ladær thöm jo faarlöst kommæ hiid i the dandemenzs stæd som hæræ hawæ wæræt aff ethers by swa framt i welæ nogher thac forthyenæ aff myn heræ ogh i welæ noghet göræ thet hannom ære lyöfft, helzst fore thy ath thessæ dandemen hawe hyemloff, ogh hawæ forthyent thach hæræ fore thy flyer thet swa i bewisæ ether hæræ i som ether stoore makt pa ligger ogh uthen myn heræ worther ey forsömd i hans orloff.

In Christo valete.

Scriptum Konnynghensburgh ipso die sancte Marie Magdalene meo sub sigillo.

Johannes Duwæ miles.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.