1415. 9. september. København


Henrik von Berge erklærer, at Alard Zarnin gennem en mellemmand har indløst sin pantsatte jord i København og giver ham pantet tilbage.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff se ellæ høræ læsæ, hielser jæk Henrik wan Bærghen , ewinnelig met wor herræ, och kwngør, thet[1] jæk hauer opbaret sex lothighe mark aff [.....] [2] panæ Aræld Cernynss weghnæ foræ een jorth, welken jæk i pant hauer i Køpmanhafn [3] aff thæn sammæ Aræld, hwor foræ tha mælær oc liwsær jæk thet panttæ breeff[a] døt, hwikket jæk fiik panæ then samæ jorth, i hwar thet kan finness, oc then sammæ jorth mik pantsæt hwor, fri at wære til Aræld Cernynss hand for mik oc alle minæ arwinggæ. ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium virorum, scilicet domini Nicolai Luberti canonici Haffnensis et Jone Hwat consulis ibidem, presentibus est appensum. ♦

Datum Haffnis anno domini mcdxvo crastino nativitatis virginis gloriose. ♦

1. thet] Herefter slettet met, Aa. 2. [.....] ] Her er med seks prikker markeret en lakune i A, Aa. 3. Køpmanhafn ] fn tilføjet i stedet for to slettede, nu ulæselige tegn, Aa.
a. panttæ breeff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster