1415. 28. september.


Nonnerne i Bosjö kloster kvitterer Ingeborg Madsdatter, enke efter Eskil Ged, for gods skænket af samme Ingeborg til klosteret og Skt. Nikolaj alter.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Closter jungfruernas i Bosiö åth Ingeborgh Mattissa datter Eskil Geetz eftterlefwerska gifne quittantia på godz som forde fru Ingeborgh skiencte till clostret och sancti Nicolai altar som foregående donations breef uthwiisa. Datum profesto beati Michaelis archangeli 1415.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.