1415. 29. oktober.


Essenbæk kloster modtager ved mageskifte en toft og en gård i Røved.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et reffuit mageskiffte breff paa en tofft och en gaard j Røffue til Essendbeck closter / ♦

Datum mcdxvo thisdag nest fore alle helgens dag : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.