1415. 5. november. Öslöv


Svend Toresen (Båd), væbner, kvitterer for arveskiftet med fru Cecilie, Jens Ufs datter og Hartvig Limbeks enke, og hr. Bent Piiks arvinger, og han erklærer at ikke have nogen videre fordring hos medarvingerne.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Alla the mæn thetta breff se æller høra / helsar iac Swen Thoressøn awapn / kærlika meth gudh / ♦ Kwngør iac thet allom nærwarandom oc kommaskulandom / at iac kænnis mic / meth thetta mit opna breff / at haua giorth et winlikt skipte / meth ærlike quinno oc wælborne / frw Cecilie Iønis Wfs dotter aff Haraberghe / æpterlifuande herra Hartwiik Leembæk riddare / oc alla herra Bænct Piiks arfuinga / æpter mine kære husfrw Cristinne / herra Bænct Piiks dotters døth / hwas siæl gudh hafwe / ♦

I swa mato / at iac later forda frw Cecilie oc alla herra Bænct Piiks arfwinga / quitta frii lethogha oc løsa / fore all arff oc skipte / ther mic æller minæ arfwinnga kwnnæ meth rætta tilkomma / æpter mine kære husfrw Cristinne Bænctz dotters døth / i nokre handa mata / ♦

Item alt møllo gotz køpo gotz oc pantagotz / stodhors æller fola / hwar the hælzst kwnna spørias æller finnas / æpter thenne dagh / the som herra Bænct Piik atte / them skulæ forda frw Cecilia oc herra Bænct Piiks arfuinga / frilika oc frælselika ægha / wtan mit æller nokra mina arfuinga tiltal æller hinder ♦

Item wm thet sua ware / at nokor bewislikin giæld kwnno finnas æller kræfias æpter thenne dagh / the som frw Cecilie æller herra Bænct Piiks arfwinga kwnno meth rætta afwinnas / tha skal jac sua wæl / betala min andeel / som nokor een herra Bænct Piiks arfuinga / ♦

Item hauer iac ængin makt æller tiltal til forda frw Cecilia æller nokor herra Bænct Piiks arfwinga / vm nokor arff / krafuæ æller skipte æpter thenne dagh / ♦

Til huilkins brefs mere wisso oc høghre bewaring / ær mit incighle meth wilia oc witzskapp hænght fore thetta breff ♦ Ok til witnisbyrdh hauer iac betet hetherlika oc wælbørna mæntz incighle / swa som / ær herra Pæther Twfuasøns abbot i Aas kloster / herra Swen Stwras herra Swarta Iønis riddara / Pæther Danmark præst / Knwt Ribbing Gunne Siggassøn oc Gunnar Gylta awapn ♦

Datum Øthesløff anno domini mocdoxv feria tercia proxima ante festum beati Martini confessoris ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.