1415. 10. november. Ås kloster


Peder Tuesen, abbed i Ås kloster, Svend Sture og Sorte Jens, riddere, samt Knud Ribbing, væbner, bevidner et arveskifte mellem fru Cecilie, Jens Ufs datter, og Svend Toresen Båd, efter den sidstnævntes hustru Kristine, hr. Bent Piiks datter.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Allæ mæn thetta breeff see eller høre / helsæ wi Pæther Twessøn abbo[t]h i Aas closter Swen Stwre Swartæ Ienes riddare oc Knwth Ribbing awapn kerligæ meth gwdh ♦

Kwngøre wi allæ mæn nær warende oc kommaskulende at wi hawæ wareth ower eeth vynlicth skifftæ meth een ærlich quinna oc welboren frw Cecilia Ienes Wffs dotter aff Haraberghe oc Swen Thoressøn effter hans høsfrw Cristina her Bæncth Piiks dotter / ♦

Tha the gootz som her Abram gaaff her Bæncth Piik fore sit møtherna thet war them ther somt aff fwnneth meth ræthæ oc somt ær oc swo mælt i quarstade ath the kwnna ther ænkta aff nythæ / ♦

Thettæ som wi hørt oc seeth <hawæ>[1] thet withnæ wi meth thetta wort oppna breeff ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa . ♦

Datum Aas closter anno domini mocdxvo profesto beati Martini confessoris ♦

1. <hawæ>] sandsynligvis glemt.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.