1415. 13. november.


Jens Lauridsen væbner af Sjörup pantsætter sit gods i Oxie herred, som han havde fået af sin hustru, til ridder Niels Svendsen (Sparre) af Ellinge for seks lødig mark.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette bref see elle høre helser jac Jenis Laurenssøn [1] j Syothorp awapn kerlighe meth worwm herre ♦ Thet schal allom widerlicht ware nerwarende oc kommeskwlende at jac wetherkenner mich meth thette myt opne breff en welboræn man her Niels[2] Suenssøn j Ellinge [3] riddere thenne breffører hanom rettelighe giældschwldw atware j sex løthigh mark rethe pæninge som gewe oc genge ære j Scone oc jnktte annyt werth Nw wppa sancte Andreus dagh nw nest tilkommende ær hanom rethelighe jgen at betaschwlende ♦

For hwilke sex løthic marc jac hanom til pant sætter[4] myt gozt j Gessyæ [5] j Oxye heret lyggende hwilket jac fyk meth myn hwsfrv . swa som ær en gardh N is Jenssøn nw j boor oc en øthe festæ gywer bathe sex skeling grot til landgylde hwart aar meth alt thette gozt tilliggilse agher ægn mark wat ok thywrt oc jnkte wnden taghit e hwat som helst kan nepfnæs . ♦

Meth swa dan skel at ær thet swa at mich wanskes naghit elle myne arwinge at jac thette forde gozt ey jgen løser pa forde sancte Andreus dagh . ♦ Tha scal forde her Niels Suenssøn wpbære landgy[l]de thienyste oc theyær oc alt hwat thet gozit skylde kan oc jnkte af at regnes j howit pen[in]genæ swa længe thette forde gozt wordher hanom laghlyghe af løst elle hans arwinge ♦

Oc schal engen annen løsninge dagh ware en sancte Andreus dagh som til foren ær screwet ♦ Oc huilkyt aar th[ette] gozt jgen worther løst tha schal thet samme aars landgylde følghe howith penningene ♦

Item tilbind[er] jac mich oc myne arwinge thenne forde her Niels Suenssøn oc hans arwinge thette forde gozt frii oc frelse [hemlle] oc tilsta for et pant for hwars mans tiltaal swa længe thet worther hanom laghlyghe af [løst] ell[er hans] arwinge som til foren ær screwet

Til mere wissen oc bethre forwaring tha ær myt j[ngzil]e meth gothe mæns jngzile fore hænght thette breff swa som ær Aghe Bothelssøn oc Lasse Fle[myng wæp]nere

Datum anno domini mo cdo xvo die beati Brictii episcopi et confessoris ♦

3. Ellinge ] Her slutter understregning, A. 4. pant sætter] Understreget, A. 5. Gessyæ ] Understreget, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.