1415. 19. november.


Johann 2., hertug af Mecklenburg, erklærer, at kong Erik 7. af Pommern har betalt ham 1000 stralsundske mark over to år, dvs. 500 mark i 1414 og 500 mark i 1415.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Johan van Godes gnaden hertoghe to Mekelenborgh greue to Zverin to Stargarde vnd to Rostocke here bekennen vnd betughen in desseme openen breue dat de alder dorchluchtigheste høcheborne ffurste vnde here her Erik van Godis gnaden der rike Dennemarken Zveden Norweghen konynge vnde hertoghe to Pomeren etcetera vns to danke vnde tor noghe heft bered vnde wol to danke gheuen dusent sundesche mark van twen jaren alse vifhundert sundesche mark van desseme vorghanden jare vnde vifhundert sundesche mark van desseme jare . ♦

Des wy vorscreuen hertoghe Johan van Mekelenborgh etcetera vnseme vorscreuen vnseme leuen heren vnd ome laten quid leddich vnde los ♦

Vnd hebben desses to tughe vnde to witlicheid vnse jnghesegele myd willen nedden vp dessen breff drucket laten de gheuen vnd screuen is na Godis bord verteynhundert jare dar na in dem vefteynden jare in sunte Elisabeth daghe der hilghen vrowen ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.