1415. 3. december. Morsø Nørreherreds ting


Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om Peder Nielsen af Ørdings skødning af en gård i Sejerslev til Dueholm kloster.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Grubbæ exactor regis in Morsæ Johannes Petri de Skarm Jacobus Kanuti Paulus Bondæ Petrus Swenonis Olaus Nicolai et Nicolaus Bondæ salutem in domino ♦

Noverint universi presentes et futuri nos sub anno domini mcdxv° feria 3ᵃ proxima post festum sancti Andree in placito Nørhæret in Morsø presentes fuisse vidisse et audivisse quod quidam Petrus Nicolai de Ørtinghe religioso viro domino commendatori in Dwholm ex parte ordinis unam[1] curiam in Seersløff sitam in qua Michael Petri pronunc residet cum omnibus pertinenciis nullis exceptis eciam cum tribus agris in Hestebiergh jacentibus[2] appropriavit et skotavit jure perpetuo possidendam absque contradictione heredum suorum vel aliorum quorumcunque recognoscens se plenum precium pro eisdem bonis sublevasse[3]

Sicut presentes fuimus vidimus et audivimus sic sigillorum nostrorum testimoniis protestamur ♦

Datum anno die loco ut supra ♦

1. unam] Her begynder understregning m. rødt i Aa. 2. jacentibus] Her slutter understregning m. rødt i Aa. 3. sublevasse] Foran dette ord overflødigt sub, Aa.

Oversættelse

Grubbe, kongens foged på Mors, Jens Pedersen af Skarum, Jakob Knudsen, Poul Bonde, Peder Svendsen, Oluf Nielsen og Niels Bonde til alle der ser dette brev hilsen i Herren.

Alle nulevende og kommende skal vide, at vi i det Herrens år 1415 tirsdag efter sankt Andreas' dag var til stede på Nørreherreds ting på Mors og så og hørte, at Peder Nielsen af Ørding til den fromme mand hr. kommendatoren i Dueholm på ordenens vegne overdrog og skødede til evig besiddelse en gård beliggende i Sejerslev, i hvilken Mikkel Pedersen nu bor, med alle dens tilliggender, intet undtaget, med tre agre liggende i Hesselbjerg, uden indsigelse fra sine arvinger eller nogen som helst andre, idet han erklærede at have oppebåret fuld pris for dette gods.

At vi var tilstede og så og hørte dette, erklærer vi med vore segls vidnesbyrd.

Givet ovennævnte år, dag og sted.