1415. 5. december.


Hr. Svend Udsen af Sostrup, ridder, pantsætter to gårde i Hallendrup til Palle Jensen af Erslev for 60 mark.

Tekst efter reg.

Tekst

e. Item ij stugnne breffue thett første att her Suenn Wdtsøn aff Sorstrup rider panntsetter Palle Jennsøn aff Jisløff ij gorde y Hallinndrup for lx marck / ♦

Datum sancti Nicolai afften / mcdxv / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.