1415. 6. december . Ås kloster


Ås klosters mageskifte med Ove Torbensen. Abbed Peder Tuesen overdrager klostrets gård Heberg i Årstad og en ødegård i Sibbarp til Ove Torbensen i bytte for en gård i Grimeton.

Tekst efter SDHK nr. 18645.

Tekst

Allä män thätta breff höra ällär see helsä vij brodher Päther Thuwasson , abbiit i Aas closter, och alt convent i samme stadh evinnerlighä med Gudh . ♦

Thet skall allä män vithlikt värä, suaväl them komma skula som the nu ärä, at vij haffva giorth eet frälst och ett laghlikt skifte med biskedhelig man och ährlig, som är Ake Thorbiurnässon , vm varth gooz, som är een gardh Häyebiärgh, liggiandhes i Ahrestadhä sokn, och een ödhemark, som heter Hukaridh, liggiandhes i Sibiörnathorpä sokn, medh allä sinä tellagha, badhe aker och äng, vaat och thort, enkte undantaket, for en hans gard, som hether Lidhegardh, i Grimätunä liggiandhes, med al sinä tillagha, badhe aker och äng, skogh och mark, enkte undäntakath eehvat thet hälzt äär, hulken gardh for Ake Thorbiurnasson kännes hava rättelighe fanget och laghlighe ärfft . ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa . ♦

Datum in monasterio nostro Aas, anno Domini mcd quintodecimo, die beati Nicolai episcopi et confessoris . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.