1415. 23. december.


Rådmændene i Malmø bevidner, at borgeren Niels Exing har købt en gård af Cecilie Mikkelsdatter.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Magistraten i Malmöe meddheler borgaren Nils Exing fasta på een gård han køpt af Cecilia Michelsdotter . Datum feria 2da post diem sancti Thomæ. som är den 21 december 1415.

b) Dito rådhmannernas i Malmöe wittnes skriftt angaende Ciciliæ Mickels åth Nicolao Exingh uthgifne skiotebreef på någon jordh liggiandes i Malmöe af öster och i norr mälandes. Datum 1415.

c) Magistraten i Malmö 1415.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.