1415. .


Tingsvidne om, at Jens Thomsen af Kjellerup skøder halvparten i en gård i Edderup i Sem sogn (Onsild herred) til Jens Pedersen af Komdrup.

Tekst efter reg A.

Tekst

Thingswindtne att Jens Thomessen[1] aff Kiellerup[2] , skiøder Jens Pederssen[3] aff Kamdrup, halff partt .j. en gaard j Ebdrup j Sem[4] sogen. ♦

1415. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.