1415..


Jens Nielsen overlader halvdelen af Kousted Mølle til Vor Frue kloster i Randers.

Tekst efter reg.

Tekst

Jes Nielssens[1] breff paa halffdeellen aff Kockstedt[2] mølle hand gaff till closteritt j Randers. ♦

1415 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.