1415.


Omtale af tre personer i Skåne, Mogens Båd, landsdommer, Lars Jakobsen, ridder, og Trued Has, ridder.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxv ..... in Scania florent Magnus Baat prætor, Laurentius Jacobi, Trugothus Has milites.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.