[1415.].


Hr. Erik (Segebodsen) Krummedige (til Rundtoft), ridder og drost i Sønderjylland, kvitterer over for borgmestre og rådmænd i Århus for modtagelsen af mel og malt.

Tekst efter Hübertz l.l.

Tekst

Ffrunntliken grud ♦

Weten scole[1] gi borghemester to Arhusen dat ik endfangen hebbe van Nisse Clerck xv last meles in tunnen vnde van Jesse Br{uo}n x last tonnen meles ♦ Van Esbern Pederssen neghen last moltes vnde van schipper Palne vij last moltes vnd dre last meles ♦ ij tunnen myn alse he secht . ♦

Vnde last meles antwerden ze my vor xij tunnen meles vnde vor[2] de last van dem molte xxxij tunnen ♦

Des to tughe zo hebbe ik dessen vorscreuen luden dessen breff ghe gheuen myd mynne jngesegele ♦

Erik Krummedik ritter vnde droste in Sunderjutland ♦

1. scole] rettet fra scolle i A. 2. vor] tilføjet over linjen i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.