1415..


Evert (Arnoldsen) Moltke skøder al sin ret i Pilegård til biskop Peder (Jensen (Lodehat)) af Roskilde.

Tekst efter reg.

Tekst

Effuertt Mølticke skiøde till bisp Peder aff Roskilde, paa ald huess rettighed hannd kunde haffue vdj Piilegaardt : ♦

1415 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.