1415.


Hr. Lyder Kabel af Asdal pantsætter tre gårde i Enner, to gårde i Vintenlund (nu Lund) og en gård i Hansted til biskop Bo (Mogensen (Lang)) af Århus for 210 mark lybsk.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Ett pergamente breff paa iij gaarde y Ennir, ij gaarde i Vintumlund, j gaard vdj Handsted, som Lydder Kable aff Assedall, haffuer i pant satt her bischob <Boe> y <Aars>[1] for 210 ℳ lybsch, ♦

Anno 1415. ♦

b):

Et pergamendtz breff paa iij gaarde vdi Emer ij gaarde vdi Wintumlund, j gaard vdi Hansted som ere bischop Boe vdi pant sat ♦

Anno 1415. ♦

1. <Boe> y <Aars>] i A-reg. læses kun y (ved linjeskift).

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.