[1415].


Tingsvidne om, at Mads Nielsen af Egebjerg har pantsat alt sit gods i Rådved til Knud Bosen i Horsens.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne at Madtz Nichelssen aff Egebiere pantesatte thill forwed Knud Bossen vdj Horssens aldt hans godtz vdj Rodwigh liggendis, ♦

Daterit mccxv[1]

1. mccxv] formodentlig fejl for mcdxv.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.