1415.


Tingsvidne af Børglum herredsting om Vrejlev klosters lavhævd på Lindholt.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth laugheffdtt wdgiffuenn aff Børlum herriids ting[1] liudends paa Linholltt[2] : ♦

Aar etcetera Mcdxv ♦

1. Børlum herriids ting] Borlumheridtzting reg (1573). 2. Linholltt] Liinholltt reg (1573).

Oversættelse

En lavhævd, udstedt af Børglum herredsting, lydende på Lindholt.

År osv. 1415.