1415..


Hans Frobøse pantsætter gods i Skelby på Gedser (dvs. på Sydfalster) til Jens (Jensen) Falster.

Tekst efter reg.

Tekst

Hans Fraabøsis pantebreff thill Jes Falster paa goedz i Skielby paa Getzøer ♦

1415. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.