1415..


Ivan (Emmekesen) Rathmannsdorf (Limbek) pantsætter en grund med et jordtilliggende på otte mark sølv i Ørritslev i Søndersø sogn til hr. Gregers (Jakobsen, sognepræst i Husby i Vends herred) for seks lødige mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Jffuen Ratmenstrop war her Gregorio skyldig vj løde marck sølff pendinge och hannem ther fore pantsatte enn byggested med viij marck sølff iord i Yriessløff i Synnderste sogenn ♦

1415 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.