1415.


Fru Cecilie (Nielsdatter) pantsætter en gård i Stødby, der kaldes Truidshave, med tilliggende til Jens Jakobsen.

Tekst efter reg.

Tekst

Fru Ciles pantebreff thill Jes Jepsøn paa en gaard i Stødeby kaldis Truitzhaffue med andett thilliggendis goedz. ♦

1415. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.