1416. 2. januar. Kalundborg


Peder (Jensen (Lodehat)), biskop i Roskilde, Navne (Jensen (Gyrsting)), biskop i Västerås, Hans, greve af Naugard og herre til Eberstein, m.fl. bevidner, at de 2. januar 1416 har set et brev udstedt 26. februar 1364 i Rødby på Lolland af Adolf 7., greve af Holsten-Plön, i hvilket grev Adolf erklærer at have modtaget landet Femern som len af kong Valdemar 4. Atterdag, og at han er forpligtet til at tjene kongen og riget med 50 hjelme samt bistå disse i forholdet til andre fyrster og til hansestæderne.

Tekst efter A.

Tekst

Allen genen de dessin breff seen edder horen lezen ♦

Wy Peter van Godes gnaden bisschopp to Roschilde Naffno van den suluen gnaden bisschopp to Westerars . Hans van den suluen gnaden graue van Nougarden here to Euersteen Jons Duue ritter hoffmeister Cristiern prouest to Rosschilde Johannes Brunsskson cantor darsulues Bent Niellsson Claus Grubendal Erik Niellsson Niels Gustafsson Hentze von Prouen Heynrich Ael rittere bekennen vnde betugen openbare jn desser scrift / dat wi na Godes bort veerthienhundert jar jn deme sestienden jare des anderen dages an deme mante januarij vpp deme slote to Callingborch segen vnde horden lezen enen breff mit enem angehangen jnsegel vngeschrapet vnde vngeseriget ludende van worde to worde also hir na gescreuen steit ♦

Wy Alleff van der gnade Godes (etc.= Dipl. Dan. 3.rk. VII nr. 22) ♦

To ener merer vnde grother bekantnisse hebbe wi Peter bischop van Roschilde Nafno bischop van Westerars Hans graue van Nougarden Jons Duue ritter hoffmeister Cristiern prouest to Roschilde Johannes Brunssksson cantor dar sulues Bent Niellsson Claus Grubendal Erik Niellsson Niels Gustafsson Hentze van Prouen Heinrich A{ee}l rittere hebben vse jngesegel lathen hengen vor dessen jegenwerdigen breff de gescreuen vnde gegeuen js jn deme jare vnde jn deme daghe alse vorgescreuen steit jn dessem breue ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.