1416. 7. januar. [Slagelse]


Jesper Klausen pantsætter en gård i Slagelse ved Kalsted Led til Sakse Ødgersen for en gæld på seks mark penninge med det vilkår, at han hvert år skal give Sakse Ødgersen 1 lødig mark i leje af den samme gård.

Tekst efter A.

Tekst

Alla mæn thættæ bref høræ hællær se helser jak Jaspar Clausøn euindeligh mæth vor hærræ ♦ Thæth skal allæ mæn vidarligt væræ so væl the nu <æræ>[1] som the æftær kommæ . at jak vedharkænnar mek en skællek man oc beskedhæn Saxæ Ødhgørdsøn j vi sex lødhæghæ mark godhæ pænningæ oc geuæ skyldu at væræ oc lowæleghæ tel bundæn ♦

Fora huikkæ pænningæ jak han<u>m min gordh j pant sættær liggændæ j Slauælsæ hoos / Kalstædhæ leeth huikkæn som Slusænburgh kallæs mæth so dant skæl at jak skal han<u>m giuæ huart oor een lødhak mark tel leyæ af thæn sammæ gordh hallar minæ aruingæ æftær mek so længæ tel han louæleghæ op løsæs ♦ Thæt tel lauth at om thær noghæt vonskær po leyæn at hwn æy huart or vt gifs tha skal hwn lonsningæ ooræth vdæn ælt hinnær føluæ huæt somn

Giuæt vnnær vors harræ oor m cd po thæt saxtændæ sanctæ Knuds dau regis ducis et martiris ♦

Tel huæs thinngs vidnæbyrd ar mit insiglæ foræ hængt mæth andræ godha mænz videlicet Petri Griis et Iens Vriuæræ burua j Slauæl

1. <æræ>] mangler i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.