1416. 13. januar .


Nonnerne i Bosjö kloster kvitterer Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, for 100 mark lybsk.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Ähn dito closter nunners i Bosiö åth Jöns Påhlszon archiediægn i Lund gifne quittantia på 100 lybske mr., dat. octava epiphaniæ dni.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.