1416. 13. januar. Hornum herred


Viffert Jonsen vedgår at have overgivet en sag til afgørelse ved voldgift. Han og fire af hans venner skal sammen med modparterne i voldgiftssagen og deres fire venner møde op på Vebbestrup kirkegård, hvor sagen skal afgøres med hr. Bonde Due, ridder, som opmand. Hvis hr. Bonde eller nogen af de otte gode mænd af en eller anden grund ikke kan være til stede på det givne tidspunkt, skal en stedfortræder udnævnes. Og hvad voldgiftsmændene siger til forlig, eller hvilken afgørelse hr. Bonde træffer om sagen, hvis voldgiftsmændene ikke kan blive enige med hinanden, binder Viffert Jonsen sig til at holde uden modsigelse.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men som thette breff høre eller seer hielsær jæk Wiffardh Jonssøn ewinneligh meth gwdh / Jæk kwngør thet alle men som nw æræ eller kome skal / thet jæk wedherkennes mek pa minæ troo ok rættæ sannæ ath hawæ woldhgyweth pa minæ wener som ær Nis Somer Palni Jenssøn Mws aff Brwsgardh / ok Lillæ Mwnk aff Twngælwndh ther waben æræ / alla dielæ / thrædhæ / ok / skielingh som Lass Lwno / Dynws Petherssøn ok Jes Petherssøn ther waben æræ ok mek / ær / ok hawer wærædh j mellom ♦

Ok skal jek møthe nw pa helegh thorsdagh som her nw nest æffter komer pa Wibestrop kyrkygardh meth thessæ forne minæ wener ok forde Lass Lwno Dynws Petherssøn ok Jes Petherssøn skwle møthe then samæ dagh pa thet samæ stedh meth there wener som ær her Jens ther prowest ær i Børlom Lauris Jeghepssøn / Nis Griis / ok Malti Nielssøn ther waben æræ for jen welborn man hær Bwnde Dwe ther rydder ær til ower wærændæ ♦

Ok hwath the viij forde godhe men seyghe for minnæ ok rættæ melle forne Lass Lwno . Dynws Pether<ssøn>[1] ok Jes Pether<ssøn>[2] ok mek wm alle the diele ok skylningh ther oss ær ok hawer wærædh j melle / thet bynder jæk mek til ath holdhe wthen all gienseyels j nogær mathe pa minæ godhe tro ok rættæ sannæ / ♦

Tha swa meth skiel ath waræ thet swa ath forde hær Bonde nogher forfaldh fingæ / thet han ther eygh kwnnæ nær wæræ pa then tiidh hwilken jen godhman som forde hær Bonde til biwdher ther nær wæræ pa hans wegnæ tha skal han wæræ j alle thessæ artikel som thessæ forne mellom æræ / swa megtwgh som hær Bonde sielff nær waræ . ♦

Item waræ thet swa ath nogær aff thessæ viij godhe men borte waræ pa hwilke wegnæ thet helst waræ tha skal then næffnæ jen godh man j then samæ stædh / ok wæræ then eller the swa megtwgh j alle thessæ ærændæ som then eller the ther før waræ til næffndæ ♦

Item waræ thet swa ath allæ thessæ [g]odhe men fingæ swa bodh a<t> the[3] skwldhe j herskaps wtbodh tha skwle alle thessæ forne dielæ stande til thre wgær æffter the waræ hiemkomen aff wtbodh / ♦

Ok hær Bonde eller then som til wordher næffndh j hans stadh skal lathe waræ forde Wiffardh ok Lasse Lwno tha skwle the møthe pa thet same stedh som for ær sawdh meth there wener som ær thessæ viij godhe men som for ær screweth ok wæræ tha wm alle artikel som før . ♦

Item waræ thet swa ath thessæ viij godhe men ikky kwnne draghe til ens / hwilkæ aff the som forde hær Bondhe Dwe eller then som han sætter i sin stedh seygher meth eller modh / tha skal thet wæræ stadhfest ok bliwæ wthen all gienseyels til ræth ♦

Til wissæ ok witnesbyrdh tha hengær jæk Wifferd Jonssøn mith jnciglæ for thettæ breff meth flere godhe mens Jnciglæ som ær hær Pether prowest aff Halker ok Lawe Rødh ther waben ær / ♦

Datum in placito Hornwm herret anno domini mocdoxvjo in octavam epyphanie domini ♦

3. a<t> the] athe, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.