1416. 30. januar. Århus byting


Tingsvidne om at Anders Pedersen har skødet halvdelen af en gård, halvdelen af en brønd og en stenkælder til Jens Assersen.

Tekst efter Aa.

Tekst

<A>[1] llæ the ther thættæ breff se æller høræ helsæ wj Osterd Tygisøn kunges foghet i Arws . Thyri Esbernsøn . Litlæ Erik borgmester Jæss Brwn . Stig Nielsøn Eskil Magnussøn oc Jæppæ Longh bymæn j thet samæ steth hælsæ meth guth . ♦ Thet skal allæ witerlikt wæræ the nw æræ æller komæ skulæ ath æfter wars herræ føsel aar m cccc pa thet xvj aar tha war skykket for oss ok for manigh godhæ mæn pa wart Arws bythingh then thorsdagh næst æfter sancte Pawls dagh . ♦

Tha fek thennæ nærwærændæ breffører Jæs Ascersøn eet fult standendes thingz witnæ aff attæ godhe mæn oc beskedelich sa som ær Magnus Smith Pedher Reff Pædher Bollen Thyri Pedhersøn Seuerin Smith Thord Suder Claws Hinzsøn ok Niss Stolhard . the witnæt[2] ok sagdæ pa theræ sannen ath her Anders Pedhersøn war pa thet samæ thingh oc skøtæ thennæ for Jæss Ascersøn then halfwæ gard ther han wth j sidher en halff kældæ ok een stenkeller hws oc jord wp ath gardhen oc nidher ænkte vnden taghet

Oc hans kændes ath thet war thennæ samæ for Jæss Ascersøn hans fædhern ok hans mædhern thet thessæ stykkiæ æræ sa gangen ok faren for oss ok for maningh godhæ mæn pa wart Arws bythingh thet witnæ wj meth waræ jnciglæ ♦

Gifwet aar ok dagh oc steth som for ær saghd etc. ♦

1. <A>] mangler i Aa. 2. witnæt] ok sagde herefter skrevet to gange.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.