1416. 9. februar. Helsingør


Kong Erik giver borgerne i Vadstena ret til at bytte sig til seks ottendedele jord i Kvissberg og Huvudstad i Vadstena (Skt. Pers) sogn, som har en gunstig beliggenhed og som nu indehaves af kronens skattebønder. Disse skal have lige så meget jord tilbage af samme bonitet.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth guds nadhe Danmarks Swerighes Norghes Wændes oc Gothes konung oc hertoghe j Pomeren / gøre witerlicht meth thette wort breff vm nogher jordh j Quistbergh oc Howdhe stathe j Wastene sokn ther noghræ ware skattebønder til hører / oc them j Wastene wel belæyen er swosom er siex attinge jordh ♦

Tha haue wy vnt them j forde Wasten . at skifte then samme jordh til sik swo at the giue ræte æyere annen jord j samme hæreth jgen swo godh j alle made som then jordh ther the j gen til sik skifte oc swo at lighe worther vpa bothe sither ♦

In cujus rei testimonium secretum nostrum presentibus est appensum ♦ Datum jn villa nostra Helsingøre anno domini mo cccco xvjo dominica proxima post festum Agathe virginis et[1] martiris gloriose ♦

1. et] ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.