1416. 25. februar. Lübeck


Det nye råd i Lübeck underkaster sig med bevilling fra stadens borgerskab stæderne Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg, Wismar, Stettin og Greifswalds afgørelse i striden med kong Erik af Danmark.

Tekst efter Hanserec

Tekst

Wii borgermestere unde radmanne der stad Lubeke bekenne<n> unde betugen openb{ae}r in dessem breve, dat wy myd witscop unde willen alle unser medeborgere myt wolbedachtem mode unde vryen willen van unser unde der gantzen menheyd wegen to Lubeke umme de schelinge unde ansprake, de de irluchtigeste furste unde here konig to Dennemarken menet to uns unde to unser stad to hebbende, unsen loven gesat hebben by de ersamen borgermestere unde radmanne der stede Hamborch, Rozstok, Stralessund, Lunenborch, Wysmer, Stetin unde Gripeswald, alzo dat se unser in alle unsen zaken, na clage des vorscreven heren koninges unde unsem antwerde und na unser clage unde des sulven heren koninges antwerde, welker sik an dem rechten boret vorttoghande, gansliken to eren unde to rechte scolen mechtich sin; unde wes se myt rechte dar ane scheden, dat willen wy gansliken unde to ende holden.

Unde des to merer bekantnisse is unser stad ingheseghel ghehenghet vor dessen breff.

Geven unde screven na Godes bord dusend veerhundert unde s{oe}steyne des dinxtedaghes vor vastelavende.

Oversættelse

Vi borgmestre og rådmænd i staden Lübeck erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at vi med alle vore medborgeres viden og vilje og med velberåd hu og fri vilje for vor egen og for hele Lübecks borgerskabs skyld om tvisterne og krav, som den strålende fyrste og herre kongen af Danmark mener at have imod os og vor stad, har sat vor hu til de hæderværdige borgmestre og rådmænd i stæderne Hamborg, Rostock, Stralsund, Lüneburg, Wismar, Stettin, og Greifswald, således at de skal være os fuldkommen mægtige til ære og ret i alle vore sager, efter den førskrevne hr. konges klage og vort svar og efter vor klage og den samme hr. konges svar, som det sømmer sig i en retssag; og hvad de med rette forhandler sig frem til i denne sag, det vil vi holde fuldkomment og endegyldigt.

Og til yderligere bekræftelse af dette er vor stads segl blevet hængt på dette brev.

Givet og skrevet 1416 efter Guds fødsel om tirsdagen før fastelavn.