1416. 25. februar.


Vereslaf Bonow sælger alt sit gods i Ralswiek på Rügen til Peder (Jensen Lodehat), biskop i Roskilde, og kapitlet i Roskilde for 200 stralsundske mark.

Tekst efter A.

Tekst

Ik Vereslaff Bonowe myt mynen rechten erfnamen bekenne vnde betughe openbare jn desseme jeghenwardighen breue . dat ik na rade vnde vulbort myner neghesten vrund vnde erfnamen myt wolbedachtem rade vorgheh{ae]t hebbe vor koft vnde vorlaten . vorkope vnde vorlate tho eneme ewighen koften kope jn desser ieghenwardighen scryft deme erwerdighen gheystliken heren vnde vorsten . biscop Petere . vnde deme ghantzen capittele tho Roskylde vnde eren nakomelynghen al myn ghut dat ik hebbe tho Raleswik . myt h{uo}s vnde høue . myt erue vnde lene myt ackere b{uo}wet . vnde vnghebuwet . myt aller nvt vnde vrucht . de dar nv ane syn . vnde an thokomenden tyden ane werden moghen . alse dyt vorbenomede gh{uo}t nv licht begrepen myt alle synen thobehorynghen bynnen synen scheden vnde enden . myt aller vrygheyt vnde rechticheyt . alse de Myreslaue dat vrygest vore beseten hebben vnde ik na alse degher vnde ghantz . dat ik myt mynen erfnamen dar nicht ane beholde recht noch gnade . men allent dat ik dar ane hebbe . edder hebbe gheh{ae}t . dat wyse ik myt mynen erfnamen . an den vorbenomeden gheystlyken heren vnde vorsten byscop Petere . vnde an dat ghantze capittele tho Roskylde . vnde eren nakomelynghen . vor twe hwndert marck sundescher pennynghe . de my n{uo}ghaftighen van syner weghene syn wol beret ere der makynghe desses breues . vnde schal dyt vorbenomeden gh{uo}t myt mynen erfnamen vnde myt alle den ghenen . de dar l{ee}n ane hebben wen wy dar tho ghe eschet werden van der hant vor laten tho der hant des erwardighen heren vnde vorsten byscop Petere vnde deme capittele tho Roskylde . vnde scholent en waren vore vnde na der vorlatinghe vor vns vnde vor vnse erfnamen . vnde vor Hans van deme B{uo}ghe vnde synen erfnamen tho ewighen tyden vnde vor alle personen gheystlyk vnde werlyk . de vor recht komen wyllen . recht gheuen vnde nemen . alse in deme lande recht is . vnde vorsaken dar mede aller hulpe . dar wy dessen breff mede breken moghen tho ewighen tyden ♦

Dat alle desse vorscreuenen dynck stede vnde vaste ghe holden werden . dat loue ik vorbenomed Vereslaff Bonowe myt mynen erfnamen vnde myt mynen medeloueren de hir na benomet stan . alse her Heningh Jasmund rydder . Rauen Barnekowe Tetze Cernyn Olde Heningh Sabetitze Jacob Bonowe unde Junghe Heningh Zabetitze jn ghuden truwen myt ener sameden hant deme vorbenomeden heren vnde vorsten byschop Petere tho Roskylde . vnde deme ghantzen capittele dar sulues vnde eren nakomelynghen sunder jenigherleye arghelyst tho holdende ♦

Tho ener groteren bewysinghe vnde ener mereren bekantnisse desser vorscreuenen dynk zo hebbe wij vorbenomed alle vnse jngheseghele ghe henghet vor dessen breff de ghe screuen is na Godes bort verteyn hvndert j{ae}r jn deme sosteyden jare jn deme daghe svnte Mathies des hilghen aposteles ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.