1416. 1. april. Demstrup


Jens Pele d.Æ., væbner, fra Binderup, skøder to gårde i Udbyneder til hr. Erik Nielsen (Gyldenstierne), ridder, fra Demstrup.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ the mæn thettæ breff see æller høræ læsed helsnæ jech Jes Pelæ then ældræ aff Bendorp ther awapn ær æwinnelegh meth gudh / thet skal allæ mæn weterleght wæræ swo wæl the ther nw æræ som komæ skal ad jech hafwer skøth oc vpladet hetherlegh man oc wælboren her Erik Nielsøn riddaræ aff Demstorpælwnd / two gardhæ j Wthby nædhræ / oc then enæ gardh heder Blathælwndh oc bor en man innæn som heder Jes Pædersøn oc gifwer hwart aar two øræ korn / oc j then annen gardh bor Jes Rodgersøn gifwer oc hwert aar two øræ korn / ♦

Oc skøter jech oc vplader then fornæmpdæ her Erik oc hans arfwæ thessæ two forscrefwnæ gardhæ tel æwinnelegh æghæ meth all thørræ tellywthelsæ ager æng skow fiskæ wan wath oc thywrt enkte vnden taged hwad thet hælzst ær oc kænnes jech mek fæ oc fwlt wærdh hafwæ vpbored aff then for her Erik foræ the two forscrefwnæ gardhæ i Wtby nædhræ / ♦

Oc telbinder jech mek oc minæ arfwæ for her Erik oc hans arfwæ ad friæ oc frælsæ foræ hwers mandz tel talæ thæssæ two forscrefwnæ gardhæ ther meth rættæ kan tel ad talæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum nobilium videlicet domini Ywari C[r]abbæ militis Erici Petri de Agardh Loghenker et Nicholai Swensøn presentibus sunt appensa ♦

Scriptum Demstorp anno domini mo cdo xvjo feria quarta post dominicam letare ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.