1416. 1. april. København


De stralsundske rådsudsendinge Simon v. Urden, Johann Burow og Arnd Brandenborch beder kong Erik 7. af Pommern om at udstede et lejdebrev til udsendingene fra det nye råd i Lübeck, som hidtil er blevet forhindret i at sejle ud grundet vind og vejr.

Tekst

An den heren koning to Dennemarken etcetera.

Vnsen odmodighen willighen denst to juwen koninkliken gnaden.

Dorchluchtighe hochgheborne furste, leue here.

Juwe gnade wille weten, dat wy hir ghelegen hebben, des nv in mandaghe werd XIIII nacht, vnde wy vns vormodet hebben, de stede hir m{ee}nliken to komende, dat doch wedder vnde wint gestoret heft.

Des heft dе rad juwer stad van dem Sunde vns dallinge benalet vnde vntboden, wo dе van Hamborch vnde de van Lubeke lange rede legen hebben vnde van weders vnde windes wegen nicht komen konden vnde docht gerne komen willen.

Hirvmme biddet juwe rad van dem Sunde vnde wy odmodichliken juwe koninglike gnade, nademe dat ze weder vnde wint getouet heft, dat gy de van Lubeke vordan velich liden vnde leyden willen sunder arch, desse dachuard to sokende, alse se twischen juwen gnaden vnde en begrepen is.

Ok, leue gnedighe here, wille juwe gnade weten, dat de van Lunenborch in juwer stad to dem Sunde wol XIIII daghe legen hebben vnde de wol drye vtgesegeld weren, de doch van weder vnde windes wegen wedder r{uv}men mosten vppe den Gellande, alse vns juwer stede sendeboden, de van Stetin vnde van dem Grypeswalde berichtet hebben, dе nv dallinge qwemen.

Wy bydden juw, leue gnedighe here, juwe gnedighe br{ee}flike antwerde by dessem baden.

God almechtich mote bewaren juwe koninglike gnade sund to langen saligen tijden.

Gescreuen des mydwekens na Letare, vnder enem vromden ingesegel, des wy nv der tijd allesamende bruken.

Juwer gnaden othmodigeste Symon van Vrden , Johan Burowe vnde Arnd Brandenborg .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.