1416. 3. april. Kalundborg slot


Kong Erik 7. af Pommern genbekræfter over for de stralsundske rådsudsendinge Simon v. Urden, Johann Burow og Arnd Brandenborch det frie lejde, som han tidligere har givet udsendingene fra det nye råd i Lübeck, eftersom disse udsendinge grundet vind og vejr endnu ikke har haft mulighed for at sejle ud.

Tekst efter UBStL.

Tekst

Ericus, Dei gracia regnorum Dacie, Swecie, Norwegie, Slavorum Ghottorumque rex et dux Pomeranie.

Vnsen gunstigen gr{uo}t touoren.

Wetet, leuen getruwen, dat wy juwen breff[1] wol vornomen hebben, den gy vns nv toscreuen, dat de van Lubeke nicht k{oe}men sint, dat wynt vnde weder en des benomen heft.

Vnde vorder, alze gy begherende sint, dat wy zee nv to desser tijd lijden willen, dessen dach to holdene, vnde dat dat van vnser wegen sunder arch wesen scholde, des wetet, leuen getruwen, dat wy juw dar wol eer vp gescreuen hebben.

So is vnse wille noch, dat wy se gerne to dessem daghe dorch God vnde dorch juwer vnde dorch der gemeynen stede beste vnde bestantnisse willen gerne lijden willen vnde scholen van vns vnde vnser wegen sunder arch wesen.

Hirmede sterke juw God to langen saligen tijden.

Screuen vp vnsem slote to Kallingborch, des negesten vrydages na Letare, vnder vnsem secrete.

Den vorsichtigen luden, her Symon van Vrden , Johan Burowen vnde Arnd Brandenborch , vnsen leuen getruwen.

1. juwen breff] dvs. de stralsundske rådsudsendinges brev til kong Erik, DD 1416. 1. apr., nr. 14160401003.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.