1416. 27. april. Konstanz


Konciliet i Konstanz pålægger biskopperne i Oslo, Åbo og Växjö at undersøge, om biskopperne Nils af Linköping og Brynolf (Algotsson) af Skara samt nonnen Ingrid, der grundlagde dominikanerklostret i Skänninge, er værdige til at blive kanoniseret; opdraget sker på foranledning af en supplik på vegne af kong Erik 7. af Pommern, ærkebiskoppen i Lund og andre nordiske gejstlige og verdslige.

Udtog efter Svenskt Diplomatarium l.l.

Tekst

Konciliet i Konstanz pålægger biskopperne i Oslo, Åbo og Växjö at undersøge, om biskopperne Nils af Linköping og Brynolf (Algotsson) af Skara samt nonnen Ingrid, der grundlagde dominikanerklostret i Skänninge, er værdige til at blive kanoniseret; opdraget sker på foranledning af en supplik pro parte carissimi ecclesie filii Erici , Swecie, Dacie et Norwegie regis illustris, ac venerabilium fratrum Upsalensis, Lundensis et Nidrosiensis archiepiscoporum nec non suffraganeorum episcoporum provincie Upsalensis ac quorundam capitulorum et conventuum, ecclesiarum et monasteriorum, necnon procerum et nobilium ac communitatum quarundam civitatum regni Swecie juxta seriem quarundam literarum per regem et archiepiscopos, episcopos, capitula, conventus, nobiles, communitates.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.