1416. 2. maj.


Peder Steen (Due), ridder, boende i Vellinge, skøder sin stenhusgård, liggende i Vor Frue Kirkesogn i Roskilde til Ingvar Karlsen, bymand i Roskilde.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breeff see æller høræ læset . helsær iæch Pæther Steen riddæræ boændes j Hwællingæ ewinnæleghæ meth guth . ♦ Allæ the ther nw æræ och kommæ skulæ kungør jæch at iæch hauær skøøt een beskethæn man Ingwar Karlsøn thennæ nærwærendes breefføræræ byman j Roskildæ min stenhws garth . meth allæ sinæ tilliggelsæ . liggendes j Wor Frowæ kirkæ soghn j Roskildæ . hwilken forthumdaws jnnæn bothæ myntamestæren . meth allæ breeff och bewisning som iæch hauer pa hanum til ewinnælich æyæ ♦

Och wetherkænner jæch mich op at hauæ boræt fæ och fult wærth aff thæn forscrifnæ Jngwar Karlsøn for then fornefndæ garth eftær miin nøwæ ydærmeer til bindær iæch mich och minæ arwingæ thæn forsauthe Jngwar och hans arwingæ at fri och frelsæ . all min rætticheet j then forsauthæ garth . vden hwærs mantz geentaal . ♦

Til hwæs things witnæbyrth och meræ forwarelsæ mit jncighlæ ær foræ thettæ breeff hængt meth andræ gothæ mæntz . sasom ær Jngwaar Anderssøns . och Hans Mattessøns ther burghæmæstæræ ære j Roskildæ . Jep Pætherssøns . och Aghæ Rawns . ther ra[d]hmæn æræ j then sammæ stæth . ♦

Giuæt vndær wors hærræ føthelsæ aar thusændæ firæhundrith . [p]a thet sextendæ . løwærdawen nest faræ helie kors daw eftær paskæ . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.