1416. 4. maj.


Severinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), indvier Dreslette kirke og skænker aflad til samme.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mcdxvi. Severinus episcopus Tranqviliensis vicarius Johannis episcopi Otthoniensis in sacris ..... ecclesiam Drechsleticam[1] qvibusdam litteris piacularibus ornat, iv nonas maii et consecrat.

1. Drechsleticam] SRD I læser fejlagtigt Batisleticam, hvilket har givet anledning til Rep.s identificering til Balslev.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.