1416. 4. maj. Halmstad


Karl Nilsson pantsætter en mølle i Stenberga sogn til Karl Nilsson i Ryd mod dennes ret til Birkö og Birkö mølle. Sidstnævnte skal oppebære fem tønder mel.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Alle mæn thetta breff høra eller see helsar iach Karl Nielson ewinneleka meth gwdh / Och kennis meth thetta mit opna breff ath hawa pant sat beskeden och ærleg man[1] Karl Nielson i Ryth eena qwern som heder Beerna i Stenabergha sokn liggande for[2] sin rættwghet han hawer i Birkø och Birkø qwern ♦

Meth swa dant skel ath forde Karl Nielson i Ryt skal wpbere v thøne miel som want ær ath ga aff the forde qwern Berna meth allæ the forde qwerns til liggilse / ♦

Til mere wissa och bethre foruaring tha henger iach mit insigle for thetta breff meth andra gotha menzs insigle som ær Mattis Skytta Ies Stensons

Datum Halmstadis anno domini mocdoxvio feria secunda proxima post dominicam secundam pasce ♦

1. man] tilf. ov. l. 2. for] mi herefter udstreget.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.