1416. 12. juni. Kalundborg


Peder Jensen, guldsmed og bymand i Kalundborg, oplader fem ørtug (skyld)jord i Kærby, Ars herred, som han har haft i pant af Niels Pedersen, til kong Erik i pant for fem lødige mark.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see oc høræ helser jek Pæther Jensøn gulsmit oc byman j Kalundburg euinnelicæ meth gut ♦ Thet skal alle mæn withæ nerwærændæ oc komæskuldændæ thet jek hauer wnt oc wp latit meth wiliæ oc kerlighet en hederligh førstæ oc ædlæ hærræ Eric meth gutz nadæ Danmarks Sweriges Norges Gotnes oc Wendes konung oc hertugæ j Pomærn fæm ørthwg skøld ligændæ j Kiæræby j Arsherræt thom hauer jek saat forde konung Eric j pant foræ fæm lødik mark j godæ pænninghæ oc geue som j Siæland gangæ ♦

Meth al ræthighet som mith breff wt wiser pa thet sammæ gooz som ær meth skog oc mark agher oc ængh waath oc thiwrth æyntæ wnden tagit ther ywer skal forde konung Eric wppæ bæræ fruk[1] oc landgildæ oc al bede aff thet forde goz æyntæ rægnændæ j houætpænningænæ so lengæ at thet wardher lofligæ wp løst aff Niæls Pæthersøn som man kaller Gris æller aff hans aruingæ them mich gozet j pant sattæ oc nar thet goz j geen løses at køndilsmøssæ tha scal al grødæ fylgæ[2] nningænæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum vna cum sigillis nobilium virorum et discretorum videlicet domini Nicolai Grupindale militis . Mølichini . Geardi wander [3] Lanken et Hennichini Babbæ armigerorum est appensum ♦ Datum Kalundburg anno domini mocdoxvjo . feria sexta proxima ante dominicam trinitatis . ♦

1. fruk] = frukt . 2. fylgæ] et tilsyneladende overflødigt nasalstreg over det sidste tegn i fylgæ A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.