1416. 19. juli. Farvandet ud for Lollands albue


Rådssendebude skriver til kong Erik og beder om et heldigt udfald af de forestående forhandlinger.

Arkivalske oplysninger og tekst efter Hanserec. l.l

Tekst

Irluchtigeste hochgeborne furste, leve gnedige here. Juwen konyngliken gnaden begeren wy radessendeboden nascreven weten, alze wy yuwer gnade schreven unde entboden hadden, dat wy by yuwen gnaden up juwen slothe Glambeke up Vemeren wesen wolden, des zynd wy yuwen konigliken gnaden gherne hyr gevolged; de wy oetmodigen myt allem vlithe bidden, dat ze uns in unsen werven gutliken vorderen unde ende geven wille, wenthe wy noch to rugghe grothe draplike werve to wervende hebben; juwe gnade zyk hir ane also to bewysende, alze wy unss des to er gentzliken verlathen, unde myd allem willen gherne thegen ze verschulden willen. Juwe koningliken werdigen staet sterke God etc..

Radessendeboden.

Oversættelse

Strålende højbårne fyrste, kære nådige herre. Vi efterskrevne rådssendebude ønsker, at Eders kongelige nåde skal vide, således som vi har skrevet og sendt bud til Eders nåde om, at vi ville være hos Eders nåde på Eders slot Glambek på Fehmarn. Vi fulgte gerne Eders kongelige nåde hertil. Vi beder ydmygt og med flid om, at vort ærinde må nyde fremme og blive bragt til en afslutning, thi vi har endnu store og vigtige sager at udføre. Vi stoler helt og holdent på, at Eders nåde i denne sag vil handle sådan, som vi med al vor vilje gerne vil gøre os fortjent til. Gud styrke til stadighed Eders kongelige værdige herlighed.

Rådssendebude.