1416. 27. juli.


Fortegnelse over det, som kong Erik har bevilliget, erstattet eller udleveret af de lybske købmænds beslaglagte gods i Skåne.

Arkivalske oplysninger og tekst efter Hanserec. l.l

Tekst

1.To dem ersten: by dem heren koning 500 Lubesche mark unde 900 Lubesche mark; de heft sine gnade entfanggen uth Arndes Bisschopes schepe redes geldes.

2.Ok heft he entfanghen 1200 Lubsche mark van herynghe.

3.Ok heft he entfanghen 900 lodeghe mark unde 39 lodige mark van dem herynghe, den Berthold Sydeneyer unde Kuken vorkofte.

4.Ok stan to den Ellenbogen by deme rade 300 lodighe mark unde 15 lodige mark vor de 21 leste heringes, de Hinrik Vincken unde Hermen Hoppenere tohorden. Dat schullen ze van sik antwerden.

5.Ok heft syne gnade zecht, wes by heren Andrees Mortensen unde by dem rade unde by den buluden to den Ellenbogen steid, dat schullen ze van sik antwerden by zworen eiden.

6.Ok heft zine gnade secht, dat her Ywen Bruske , Trille unde alle andere ere amptlude, we de zin, unde de ere schullen van zik antwerden by sworen eiden, wes se van dem gude noch hebben.

7.Ok heft uns unse here zecht alle schepe wedder to gheven, sundergen benomed, dat unser vrowen geven ward und dat heren Zwen Sturen geven ward.

8.Ok wes behindert is van schuld, dat schal van dem behindere loss wesen, dem to betalende, deme schuldich is.

Oversættelse

1.For det første 500 lybske mark ved hr. kongen og 900 lybske mark, som hans nåde har fået i rede penge fra Arnd Bischoffs skib.

2.Ligeledes har han fået 1200 mark for silden.

3.Ligeledes har han modtaget 939 lødige mark for silden, som Berthold Sydeneyer og Kuken solgte.

4.Ligeledes opbevarer rådet i Malmø 315 lødige mark for de 21 læster sild, som tilhørte Heinrich Vincken og Herman Hoppenere. Det skulle de betale tilbage.

5.Fremdeles har hans nåde sagt, at hvad hr. Anders Mortensen og rådet og stadens mænd i Malmø opbevarer, skal de give fra sig ved svoren edsaflæggelse.

6.Og ligeledes har hans nåde sagt, at hr. Ivan Bryske, Trille og alle deres andre embedsmænd, hvem de end måtte være, og deres ved svoren edsaflæggelse skulle tilbagelevere, hvad de stadigvæk havde i hænde af godset.

7.Vor herre har fremdeles lovet at give alle skibe tilbage undtagen det, som blev givet til vor frue, og det, som blev givet hr. Sven Sture.

8.Er noget fremdeles holdt fast på grund af gæld, da skal det være fri til at betale til dem, som man skylder det.