1416. 28. juli.


Bestemmelser for udsoningen, som 4 medlemmer af det nye råd skulle yde for deres bagtalelse af kong Erik i Konstanz.

Arkivalske oplysninger og tekst efter Hanserec. l.l

Tekst

De veer personen schollen theen pilgrimatze to unser vrowen to den Ensedelen, alse se ersten konnen, unde schullen sik vinden in unses gnedigen heren Romeschen koninges have. Dar schullen ze unsen heren Romeschen koninge dancken, dat unses gnedigen heren gnade, koning Erikes to Dennemarken etc ., zik gutliken an en bewiset heft umme den sproke, den se scholden to Costnitz zecht hebben; unde ze hebben dem heren koning to Dennemarken to arghe nicht over zegt; ok weten ze wol, dat de here koning to Dennemarken des unschuldich is, rades unde dades, de stad Lubeke dem hilgen Roemschen ryke to entfernende unde dem hilgen ryke van der hand to brenghende, he unde sin rad.

Oversættelse

De fire personer skal foretage en pilgrimsfærd til Vor Frue i Einsiedeln, så snart de kan, og skal indfinde sig ved vor nådige herre den romerske konges hof. Der skal de takke vor herre den romerske konge, at vor nådige herre kong Erik af Danmarks nåde etc. har vist sig nådig med hensyn til bagtalelsen, de skulle have fremført i Konstanz. Og de har ikke sagt hr. kongen af Danmark noget på til skade, og de ved såre vel, at hr. kongen af Danmark i råd og dåd er uskyldig i at tage staden Lübeck fra det hellige romerske rige og bringe det riget af hænde, både han og hans råd.