1416. 10. august.


Bo (Evertsen) Moltke af Hegnede skøder sin svoger hr. Anders Jakobsen Lunge i Egede, ridder, al sin ret i Strids Mølle. Såfremt hans søster fru Eline (Evertsdatter (Moltke)) lever længere end sin mand, hr. Anders, skal hun have den samme ret i møllen.

Tekst efter reg.

Tekst

b. Jtt breff att Bo Møltick aff Heygret (!) skøder her Anders Jeipsøn Lunge i Egede rider sinn suager all sin rettighet i Stredzmølle men leffuer hans søster frwe Elline lennger end her Anders / tha skall hun haffue den samme hans rettighet i forne mølle / ♦

Datum sancti Laurentii dag / mcdxvj . / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.